мудност

мудност
същ. - бавност
същ. - тромавост, бездейност, пипкавост
същ. - бездействие, пасивност, инертност
същ. - неефикасност
същ. - леност
същ. - разпуснатост, отпуснатост, вялост
същ. - флегма, апатичност, пълно безразличие

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • апатичност — същ. флегма, инертност, пълно безразличие, мудност …   Български синонимен речник

  • бавност — същ. мудност, бавене …   Български синонимен речник

  • бездейност — същ. инертност, мудност, леност …   Български синонимен речник

  • бездействие — същ. инертност, леност, неподвижност, безучастие, апатия, заспалост, равнодушие същ. безделие, застой, незаетост, отдих, почивка, пауза същ. пасивност, мудност същ. неефикасност същ. покой, латентност, летаргия същ. сънли …   Български синонимен речник

  • вялост — същ. апатия, отпуснатост, равнодушие, безразличие същ. леност, мързел същ. разпуснатост, инертност, мудност същ. сънливост, бездействие …   Български синонимен речник

  • забавяне — същ. бавене, закъснение, мудност, дълготрайност, продължителност същ. протакане, отлагане, разтакане, мухавене същ. изоставане, изостаналост …   Български синонимен речник

  • инертност — същ. бездействие, заспалост, пасивност, скованост същ. мудност същ. неефикасност същ. бездейност, леност същ. покой, неподвижност, латентност, летаргия същ. разпуснатост, отпуснатост, вялост …   Български синонимен речник

  • леност — същ. ленивост, мързел, отпуснатост, безделие, безделничество, лентяйство, бездейност, безгрижие, нехайство, небрежност, немарливост, бавност, нерешителност, безволие същ. инертност, мудност същ. вялост …   Български синонимен речник

  • мъчноподвижност — същ. бавност, мудност, тромавост …   Български синонимен речник

  • неефикасност — същ. бездействие, пасивност, мудност, инертност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”